Ειδικές τιμές για φοιτητές άνεργους και πολύτεκνους 10% με την προσκόμιση της ειδικής κάρτας σε όλες της υπηρεσίες.

Ειδικές τιμές για φοιτητές άνεργους και πολύτεκνους  10% με την προσκόμιση της ειδικής  κάρτας σε όλες της υπηρεσίες.